Skip to main content

Veileder for anskaffelser av IT-tjenester

En veileder for å hjelpe deg som systemeier, prosjektleder, innkjøper eller applikasjonsforvalter før du velger et produkt eller leverandør. Dette gjelder både om din tjeneste vil kunne inneholde data som kan være nyttig for andre, og om din tjeneste skal hente data fra andre av institusjonens tjenester.

Hvorfor følge fellestjenesten sine anbefalinger?

Med fellestjenesten for Datadeling prøver vi å gjøre det enklere å dele data, men også heve kvaliteten på datadelingen. Et av fokusområdene er å gjøre integrasjoner endringsdyktige. IT-tjenester som kjøpes inn påvirker også institusjonens evne til å dele data.

  • Ved å kjøpe inn en billig IT-tjenester som ikke kan dele sine data, mister du muligheter. Vil besparelsen ved å kjøpe en dyrere IT-tjeneste veie opp for mulighetene og gevinstene ved gjenbruk av dataene?

  • Ved å kjøpe en IT-tjeneste som bare kan integreres med andre tjenester fra samme leverandør, låser du deg fort til å bruke leverandøren sine produkter - en såkalt lock in-situasjon. Dette går spesielt utover institusjonens endringsdyktighet - hva blir kostnaden av å innføre en ny tjeneste, når du ikke kan gjenbruke data, eller må samtidig bytte ut mange andre tjenester?

Anskaffede IT-tjenester må også kunne integreres og samarbeide med andre IT-tjenester. Vi prøver hjelpe med dette.

Hva bør følges?

Alle IT-tjenester med data vil potensielt kunne være nyttig å integrere med. Anbefalingene fra fellestjenesten bør derfor vektlegges selv om IT-tjenesten ikke har behov for integrasjoner fra starten av.

  • Integrasjonsprinsippene er overordnede føringer som ligger til grunn for fellestjenesten. Disse er nyttige å kjenne til, selv om de er mindre konkrete.

  • Referansearkitekturen for deling av data i kunnskapssektoren er et målbilde for hvor vi ønsker at sektoren skal være om noen år.

  • Styringsreglene for fellestjenesten er hva institusjonen må følge for å bruke fellestjenesten. Også anskaffede IT-tjenester må følge disse.

En utfordring er at det er få konkrete krav, men elementer som bør med i helhetsvurderinger. For eksempel er et krav at IT-tjenesten må tilby data via et API med et åpent grensesnitt, men hvor godt er API-et? Anbefalte gode praksiser inneholder også anbefalinger som kan tas med.

Krav og behov fra fellestjenesten bør vektlegges i anskaffelser likt med mye annet. Bare husk på kravet til sektoren om mer digitalisering, som igjen setter høyere krav til IT-tjenesters evne til datadeling.

Hvordan kommer jeg i gang som innkjøper?

Se oversikt over vurderinger ved anskaffelse av IT-tjenester og -systemer som du kan ta med dei i din anskaffelse. Dette gir deg ikke konkrete svar, men betrakninger fra tidligere erfaringer.

Se også hjelpespørsmål ved anskaffelser som kan hjelpe deg i anskaffelsen, både i utlysninger og i evalueringer.

Mer informasjon