Skip to main content

IntArk sin tekniske plattform

IntArk sin tekniske plattform hjelper deg med integrasjonsarbeidet, og utvides ved behov. Verktøyene bygger på de funksjonelle komponentene i IntArk.

API manager

Gravitee

Administrasjon av dine API og tilganger

Vi bruker Gravitee som API Manager, og hver institusjon får sin egen, isolerte Gravitee-instans.

Mer detaljer om API manager:

Veiledere for API manager:

API Gateway

Gravitee

Tilgangskontroll for dine API

API gateway er en proxy for ditt API, som brukes for tilgangskontroll og logging. API gateway styres av API manager. Teknisk sett er dette to separate komponenter i samme produkt.

Vi bruker Gravitee som API Gateway.

Selvbetjeningsportal for RabbitMQ

BROM

Administrasjon av tilgang til dine meldinger

En enkel selvbetjening foran RabbitMQ, så datatilbydere og konsumenter kan selv forvalte sine tilganger til notifikasjoner.

Meldingskø

RabbitMQ

Håndtering av dine meldinger

RabbitMQ ser til at meldinger, spesielt notifikasjoner, leveres mellom tjenester. Dette brukes blant annet i integrasjonsmønsteret hendelsesbasert provisjonering.

Bruk helst Selvbetjeningsportalen for RabbitMQ for å administrere dine tjenester og tilganger. RabbitMQ krever mer teknisk innsikt å bruke, og i tillegg hjelper Selvbetjeningsportalen deg å sette opp meldingskøer på en standard måte.

Konnektorer

Jo flere som følger IntArk for sine integrasjoner, jo mer IntArk-kompatible konnektorer kan gjenbrukes av andre. Se kodeeksempler og erfaringsdelingen.