Skip to main content

Fellestjeneste for Datadeling (IntArk)

IntArk

Fellestjenesten for datadeling i høyere utdanning og forsking (IntArk) er et hjelpemiddel for å gjøre det enklere å dele data i kunnskapssektoren, og leveres av Sikt.

Dette området inneholder teknisk dokumentasjon og med detaljer for de som bruker fellestjenesten. Se også Sikt sine mer overordnede sider om Fellestjenesten for datadeling.

Kom i gang med IntArk!

Hva er IntArk

Informasjon for deg

Institusjonsansvarlig

Institusjon

For deg som er ansvarlig for at institusjonen følger IntArk.

Anskaffer

Anskaffer

For deg som anskaffer IT-tjenester og IT-systemer.

Utvikler

Utvikler

For deg som utvikler IT-tjenester.

Dataeier

Dataeier

For deg som er ansvarlig for innholdet i en tjeneste eller system. (Ofte er du også tjenesteeier)

Leverandør

Leverandør

For deg som leverer eller ønsker å levere IT-tjenester til UH-sektoren.

Sluttbruker

Sluttbruker

For deg som er sluttbruker av IntArk, for eksempel forsker eller student.

Kontakt og hjelp