Skip to main content

IntArk for anskaffere/innkjøpere

Relevante detaljer for deg som jobber med innkjøp/anskaffelse av systemer og tjenester i UH-sektoren.

TODO: Mulig å få Csaba eller andre med erfaring av innkjøp av IT-tenester til å sjå over dette.

Hva trenger jeg å vite?

Hvis du skal kjøpe inn digitale løsninger, vil de mest sannsynlig måtte integrere med andre løsninger, nå eller i fremtiden. Det er derfor viktig å vite hvilke krav IntArk setter til integrasjoner, for å kunne vektlegge dette i innkjøpet.

Som anskaffer trenger du:

  1. Les Hva er IntArk.
  2. Les veileder for anskaffelser.
  3. Sjekkliste for om en IT-tjeneste er IntArk-kompatibel [TODO lag og lenk]