Skip to main content

Hva er Fellestjenesten for Datadeling (IntArk)?

Fellestjenesten for Datadeling (IntArk) er både en integrasjonsarkitektur og en plattform, som muliggjør og forenkler samarbeidet rundt integrasjoner og deling av data i kunnskapssektoren. Fellestjenesten setter felles føringer for hvordan dele data enklere og likere, og gir deg verktøy og hjelp til å gjøre dette.

Fellestjenesten fokuserer per nå på integrasjoner, men inkluderer også noe informasjonsforvaltning. Målet er å fokusere på deling av data, men det krever noen steg for å komme dit, blant annet at det blir enklere å integrere med institusjonene. Fellestjenesten skal hjelpe med dette.

Arkitekturen baserer seg på referansearkitekturen for deling av data i høyere utdanning og forskning, som er et målbilde for sektoren. Fellestjenesten er også bygget opp rundt noen integrasjonsprinsipper. Bak ligger et tankesett som har sett på hva som er mest hensiktsmessig for institusjoner i kunnskapssektoren, både rundt integrasjoner, men også alt som er relatert til disse.

Fellestjenesten er ment å både brukes mellom institusjoner og mot eksterne utenfor kunnskapssektoren, men den kan også brukes for datadeling internt hos hver institusjon.

Fellestjeneste for Datadeling

Sikt leverer fellestjenesten for Datadeling. Fellestjenesten inkluderer:

HvaInneholder
Føringer for hvordan dele liktReferansearkitektur og styringsregler
Hjelp til å deleSupport, rådgivning og anbefalinger
Verktøy for å deleTeknisk plattform

Hvorfor Fellestjeneste for Datadeling?

Digitaliseringen krever mer datadeling og flere integrasjoner. En felles integrasjonsarkitektur i universitets- og høgskolesektoren gjør det enklere og mer effektivt å dele data, både internt hos en institusjon, mellom institusjoner og med resten av verden.

Fellestjenesten fokuserer på det som gir mest verdi for UH-sektoren som helhet. Løsninger skal kunne samhandle, uavhengig av leverandør og lokasjon. Prinsippene bidrar til at sektoren henger med i utviklingen og kan tilby tidsriktige løsninger av høy kvalitet.

Noen gevinster med bruk av fellestjenesten:

  • Enklere å samarbeide med andre om datadeling, både internt hos hver institusjon og mellom institusjonene.

  • Enklere å finne og ta i bruk data fra andre tjenester.

  • Enklere å bytte ut tjenester, siden de er løsere koblet.

  • Bruk av anbefalte integrasjonsmønstre gir raskere oppdaterte tjenester, som gjør de mer brukervenlige.

Føringer

Fellestjenesten forholder seg til føringer fra:

Se også