Skip to main content

Sikt teknisk dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon på løsningene Sikt leverer for utdanning og forskning.

Mer informasjon om våre tjenester finnes i tjenesteoversikten.

Placeholder imagePlaceholder image

eduCSC

Cybersikkerhetssenteret er sektorvist responsmiljø (SRM) for norsk forskning og høyere utdanning. Vi leverer en rekke sikkerhetstjenester, og er samlingspunktet for sikkerhetskompetansen i kunnskapssektoren.

Placeholder imagePlaceholder image

IAM

Identitets- og tilgangsstyring (IAM) handler om å gi studenter, forskere og ansatte riktig tilgang til digitale systemer, tjenester og ressurser, samt avslutte tilgang for brukere som ikke lenger skal ha det.

Placeholder imagePlaceholder image

Datadeling (IntArk)

Fellestjeneste for Datadeling (IntArk). Denne dokumentasjonen er under utvikling. Send en e-post til kontakt@sikt.no med eventuelle spørsmål eller forslag til forbedringer.

Feide

Feide

Som tjenesteleverandør kan brukerne logge inn på tjenesten din med Feide. Tjenesten blir også tilgjengelig for et stort marked med 1,3 millioner potensielle Feide-brukere.

Placeholder imagePlaceholder image

Hostmaster

Sikt bistår sine kunder med domeneregistrering under .no. Vi bistår også med ulike DNS-tjenester og spørsmål som gjelder tildeling og forvaltning av IP-adresser.

Placeholder imagePlaceholder image

Sikt fagspesifikasjoner

Sikts beste praksis fagspesifikasjoner (SFS). Fagspesifikasjonene er nedskrevne og vedtatte anbefalinger tuftet på universitets- og høyskolesektorens kollektive IT-faglige erfaringer.

Placeholder imagePlaceholder image

Lokalnett - CNaaS

Lokalnett fra Sikt - CNaaS leverer lokalnett for organisasjoner og bedrifter i kunnskaps-Norge! Vårt lokalnett er en forlengelse av forskningsnettet - Sikts internett med høy hastighet, høy oppetid og sikkerhet i høysete. Vi leverer fastnett, trådløst nettverk, rutere, brannmurer og dataromnett.

Placeholder imagePlaceholder image

Nettadministrasjon

Nettadministrasjon fra Sikt er et tilbud til virksomheter som ønsker å drive eget lokalnett, og trenger gode verktøy for nettovervåkning og trafikkanalyse.

Placeholder imagePlaceholder image

API for personverntjenester

API-dokumentasjon for Sikts personverntjenester.

KUDAF

KUDAF

Kunnskapssektorens datafellesskap (KUDAF) er en tosidig plattform som skal gjøre det lettere for offentlige virksomheter å dele data med forskere og andre interessenter. Dokumentasjonen er under utvikling, send en e-post til kontakt@sikt.no med eventuelle spørsmål eller kommentarer.