Skip to main content

God praksis i fellestjenesten for Datadeling

Gode praksiser og andre anbefalinger i bruken av fellestjenesten for Datadeling.

Anbefalingene baserer seg på overordnede føringer, som referansearkitekturen for datadeling i kunnskapssektoren, og hva som er utbredt teknologi i dag. Ny teknologi kan gjøre at data kan deles på enda mer hensiktsmessige måter, som vil føre til at anbefalinger på dette området vil bli oppdaterte. Sikt er avhengig av tilbakemeldinger fra institusjonene for å holde dette best mulig oppdatert.

Integrasjonsmønster

Anbefalte integrasjonsmønstre i bruk av fellestjenesten. Ved at flere følger samme mønstre blir det enklere å samarbeid og gjenbruke integrasjoner.

For system-til-system-integrasjoner:

Utforming av API

Anbefalinger rundt API.

Bruk av meldingskø

Datakvalitet