Skip to main content

Integrasjonsmønstre i fellestjenesten for Datadeling

Oversikt over integrasjonsmønstrene som omhandles i fellestjenesten.

Dette er "gode praksiser" som er anbefalt. Dette vil kunne endre seg etterhvert som teknologi og verden endrer seg. Institusjonene anbefales å melde inn om nye integrasjonsmønstre og nye behovs om ikke dekkes her.

Introduksjon

Ulike behov og tjenester har ulike behov for typen integrajon. Mønstrene beskrevet her er basert på erfaringer fra sektoren, og dekker de viktigste behovene.

Fellestjenesten krever ikke at du bruke disse mønstrene, da de bare er anbefalinger, men det er gevinster ved å integrere likt som andre. Det gjør det enklere å samarbeide om integrasjon, øker sjansen for gjenbruk, og er mønster som sektoren har gode erfaringer med. Det er også disse mønstrene fellestjenesten har god støtte for.

Vi skiller mellom to forskjellige typer integrasjonsmønstre:

  • Integrasjoner der sluttbruker er involvert.
  • System-til-system-integrasjoner.

Fokuset i fellestjenesten er system-til-system-integrasjoner.