Skip to main content

Beskrivelser av datasett

Kildedata må beskrives. Her beskrives hvordan du gjør dette i fellestjenesten.

Vi anbefaler å følge de nasjonale standardene, DCAT-AP-NO versjon 2, for å beskrive kildedata. Se Felles datakatalog sin veileder for beskrivelser av datasett for en innføring.

Den nasjonale standarden har oversikt over hvilke felt som er påkrevd, anbefalte og valgfrie i beskrivelsen av datasett. I fellestjenesten anbefaler vi spesielt:

  • Hvis kildedataen er autoritative, skal feltet dqvno:isAuthoritative brukes. (I DCAT-AP-NO er dett bare valgfritt).

  • Lisensiering er sterkt anbefalt å si noe om, da det gjør det enklere for konsumentene å bruke dataene riktig.

Hvordan beskrive datasett i fellestjenesten?

Dagens API-katalog støtter ikke DCAT sine filformat ut av boksen. Det er to måter å beskrive datasettet i API-katalogen:

  • Beskriv datasettet på data.norge.no eller tilsvarende tjenester, og lenk til denne fra API-katalogen.

  • Beskriv datasettet i et vanlig dokument under API-et i API-katalogen.