Skip to main content

API som datalager

Integrasjonsmønsteret der et API brukes som backend for en frontend-tjeneste.

Dette er et integrasjonsmønster for å gjøre presentasjonstjenester enklere, og blir muliggjort ved at IT-tjenestene følger en felles integrasjonsarkitektur.

Isteden for at konsumenten kopierer alle data fra datatilbyder til sine interne datalager, så kommuniserer tjenesten med datatilbyders API i sanntid.

En typisk flyt:

 1. Sluttbruker tar i bruk en tjeneste
 2. Tjenesten (konsumenten) henter relevant data fra et kildesystem sitt API
 3. Kildesystemet autentiserer konsument og eventuelt sluttbruker, direkte eller via tredjepart
 4. Kildesystemet tilgangskontrollerer konsument, og eventuelt også sluttbruker
 5. Kildesystemet returnerer svaret
 6. Tjenesten sammenstiller data og viser det fram til sluttbrukeren

Flyten over kan brukes både for system-til-system-integrasjon, og gjennom sluttbruker-involverte protokoller, som Oauth2.

Den samme flyten vil også gjelde når sluttbrukeren gjør endringer på data.

Når bør dette brukes?

Dette mønsteret kan passe for IT-tjenester som er frontendtjenester, for eksempel portalsider på nett som skal samle informasjon fra forskjellige kilder.

Når du ønsker å gjenbruke oppdaterte data i en tjeneste, uten å måtte duplisere alle data.

Eksempler på tjenester:

 • Nettportal for studenter, der studenten logger på og får oversikt over sine detaljer, for eksempel informasjon om sine emner (fra FS), undervisningstider (fra kalendersystemet), sine eksamener (fra LMS-system som Canvas), hvor alt dette skjer (fra rombookingssystemet) og sine pensumlister.

Fordeler

 • Sluttbrukerne får ferskere data.
 • Konsumenten får det enklere, ved å slippe å forholde seg til eget datalager, provisjonering og alt som følger med. For eksempel å slippe å rydde i gamle data. Dette kan gjøre det raskere og billigere for institusjonen å sette opp nye tjenester.

Ulemper

 • Datatilbyder får høyere krav til ytelse og responstid for API-et. Sluttbrukere har ofte lav toleranse for ventetid. Caching bør vurderes.

 • Ressursbruken vil variere veldig avhengig av målgruppen. For eksempel vil studenttjenester ha veldig høy belastning ved studiestart, men veldig liten aktivitet på nattestid.

Fallgruver

 • Konsument må kommunisere med tilbyder om forventninger om last, så tilbyder har mulighet for å skalere opp ved behov.

 • Konsument bør hente data direkte fra kildesystemet og ikke fra et mellomsystem. Hvis ikke kan det kan skape utfordringer når data ikke er korrekte i alle systemer, og det gjør det vanskeligere å få oversikt over all dataflyt hos institusjonen.

 • Datatilbyder er ikke kommunisert godt nok med om forventet last. Økt last vil kunne føre til at API-et går ned og tjenesten slutter å fungere.

Eksempler

 • En portal for studentene kan raskt gi studenten en samlet oversikt over data som er relevant for de. For eksempel å hente ut siste nyhetssaker fra påmeldte emner, tidspunkt for neste forelesning og innleveringsfrist, og siste nytt fra sine studentforeninger. Portalen trenger ikke å lagre alle slike opplysninger internt, men hente de fra relevante datatilbydere på direkten.