Skip to main content

Gammeldags fullstendig provisjonering

Detaljer om integrasjonsmønsteret "fullstendig provisjonering".

Dette er muligens det simpleste integrasjonsmønsteret som i noen tilfeller kan anbefales som integrasjonsmønster. Styrken til mønsteret er at det er enkelt og velkjent, og derfor relativt rimelig å utvikle, og kan derfor vurderes for enkle, mindre tjenester.

Kort oppsummert er flyten i integrasjonsmønsteret:

 1. Be om alle data fra kildesystemets API
 2. Overskriv alle data hos konsumenten

En slik fullstendig provisjonering vil vere både tid- og ressurskrevende, så i praksis blir slike integrasjoner ofte bare kjørt en gang om natta.

Optimalisering kan gjøres, for eksempel:

 • Konsumenten, eller en konnektor, kan sammeligne data mellom konsument og tilbyder, for å redusere mengden data som må oppdateres hos konsumenten.

 • Tilbyderen kan ha muligheter for å filtrere ut data som hentes ut. For eksempel å bare hente ut data som har blitt endret siden forrige synkronisering. Dette vil kunne betraktelig redusere mengden data som må behandles, men du vil måtte sikre at utdatere/slettet data også blir slettet hos konsumenten.

Eksempler på tjenester som bruker dette integrasjonsmønsteret:

 • Gamle systemer som er vurdert til å være for kostbare å oppgradere, uten at det gir nok gevinst. Dette følger prinsippet [Avvik må begrunnes](/docs/datadeling/prinsippene/#Avvik må begrunnes).

 • Gamle systemer som står på vent for oppgradering eller videreutvikling.

 • Rapporteringstjenester med høy toleranse for utdaterte data.

Når bør dette brukes?

Dette mønsteret bør vanligvis ikke brukes, men kan vurderes for mindre tjenester som ikke har behov for oppdaterte data.

Mønsteret gjelder system-til-system-integrasjoner, altså der sluttbrukeren ikke er direkte involvert.

Fordeler

 • Ofte det enkleste og rimeligste alternativet å utvikle.

Ulemper

 • Passer best for system-til-system-integrasjoner.
 • Fullstendige provisjoneringer tar tid, så du vil få forsinkelser. Sluttbrukere har ofte forvetninger om at tjenester skal vere klare umiddelbart.
 • Fullstendige provisjeringer er ressurskrevende, spesielt for kildesystemet, og ved store datamengder.
 • Har du veldig mange konsumenter vil det sette høyere krav til ytelsen hos tilbyderen. Dette kan kompenseres ved for eksempel caching i API manager.

Fallgruver

 • Integrerer via et standard API, og ikke ta snarveier om filer. Eldre kildesystemer har ofte brukt dette mønsteret, men basert seg på å produserer egne filer med relevante data, ofte skreddersydd per konsument. Dette frarådes, da det reduserer muligheten for gjenbruk, og du får sikkerhetsutfordringer rundt fildeling og opprydning. Selv med dette mønsteret bør data deles gjennom et standard API.

 • Opprydding vil kunne skape utfordringer, spesielt ved uthenting av subsett fra kildesystemet.

Se også