Skip to main content

Komponentene i fellestjenesten for datadeling

En funksjonell, overordnet beskrivelse av komponentene som fellestjenesten for datadeling består av. Se sidene om teknisk plattform for mer detaljer om hvordan komponentene er implementert.

Sentral oversikt over data - API-katalog

Institusjonen trenger oversikt over sine API og data, og trenger derfor en API-katalog. Denne skal både hjelpe institusjonen å ha kontroll og oversikt over sine data, men skal også hjelpe konsumenter med å finne frem til data.

En API-katalog må blant annet støtte:

 • Datatilbyder kan registrere sitt API i en sentral katalog
 • Datatilbyder kan beskrive sitt API og sine data i en sentral katalog
 • At konsumenter kan selv lete etter relevante API

Å sentralisere forvaltningen av API-er gir noen fordeler:

 • Ett sted å forvalte
  • bestilling av flere tilganger i flere API-er kun ett sted
  • forvaltning av tilganger i flere kilder kun ett sted
 • Sentral oversikt over dataflyt
  • bedre sikkerhet
  • oversikt over hele virksomheten
 • Ett punkt for integrasjon
  • konsumenter må ikke lete etter ulike API-er
  • konsumenter kan integrere en gang, ulike kilder gir tilgang

Sentral kontroll på datadeling - API manager

Institusjonen må ha kontroll på hvem som har tilgang til hvilke data. Dette gjelder spesielt data med personopplysninger. For å oppfylle dette kravet, har vi behov for en tjeneste der du kan forvalte hvem som har tilganger til dine data. Konsumenter vil også kunne forvalte sine tilganger her.

API manager må støtte:

 • Sentral oversikt over hvem som har tilgang til hvilke API og data
 • Konsument kan selv søke om tilgang til data fra et API
 • Datatilbyder kan godkjenne/avslå søknad om tilgang til sine data
 • Datatilbyder har oversikt over hvem som har tilgang til sine data
 • Datatilbyder kan trekke tilbake tilgang til sine data
 • Datatilbyder kan styre hvilke deler av sitt API konsumenter får tilgang til

Kontroll over data - API gateway

Tjenester som tilbyr data må være sikre på at bare autoriserte konsumenter får tilgang til dataene. Dette kan oppfylles av en API gateway, som står mellom datatilbyders API og konsumenten, og som utfører autentisering og tilgangskontroll. Du kan se på en API gateway som en smart proxy.

API gateway må støtte:

 • Konsumenter må autentiseres.

 • Konsumenters forespørsler må tilgangskontrolleres opp mot hva de er blitt autorisert for i API manager.

 • Datatilbyder må få oversikt over hvem som har hentet ut hvilke data.

Meldingskø

Sluttbrukerne har en forventning om at tjenester er oppdaterte med relevante data, og at en ikke trenger å for eksempel "vente til neste morgen" før endringer er trådd i kraft. Dette gir behov for en mer effektiv overføring av kildedata til konsumenter - fellestjenesten anbefaler integrasjonsmønsteret "hendelsesbasert provisjonering" for å dekke dette behovet. Dette krever bruk av en meldingskø.

Produsenten skal ikke trenger å forholde seg til hvilke konsumenter som abonnerer på meldingene. Dette tar meldingskøen seg av.

For å gjøre hendelsesbasert provisjonering enklere, må IntArk tilby en sentralisert meldingskø som datatilbydere kan publisere til, og konsumenter abonnere på meldinger fra.

Meldingskøen må oppfyller behovene:

 • Datatilbydere kan registere sin tjeneste som produsent av notifikasjoner.
 • Datatilbydere kan sende notifikasjoner - tynne meldinger - til meldingskøen.
 • Konsumenter kan abonnere og lytte på meldinger fra de produsentene de ønsker.
 • Konsumenter må selv kunne lete etter relevante tjenester med meldinger
 • Konsumenter må selv kunne søke om tilgang til meldinger fra en tjeneste
 • Datatilbydere må kunne godkjenne/avslå søknad om tilgang til sine meldinger fra konsumenter.

Meldingskøen er primært ment for integrasjoner som følger fellestjenestens anbefalte integrasjonsmønstre. Fellestjenesten legger ikke føringer på hva institusjonen gjør med eventuelt andre meldingskøer. Institusjonene kan likevel også bruke fellestjenestens meldingskøer for andre formål.