Skip to main content

Prosessene fra fellestjenesten for Datadeling

En beskrivelse av fellestjenesten sine prosesser. Se også referansearktitekturen for mer overordnede prosesser rundt datadeling.

Operative prosesser

For å bruke fellestjenesten har du prosessene:

  • Registrere og publisere API
  • Søke etter API
  • Søke om tilgang til API
  • Godkjenne og avslå tilgang til API
  • Koble til et API

Disse prosessene bør plasseres i organisasjonen.

Se veilederene for hvordan du gjennomfører prosessene i praksis.

Andre prosesser

Fellestjenesten anbefaler at institusjonene også innfører prosessene:

  • Informasjonforvaltning, spesielt sikre god datakvalitet. Se orden i eget hus.
  • Implementere, designe og forvalte API
  • Beslutnings- og eskaleringsprosesser rundt integrasjonsutvikling, inkludert unntakshåndtering
  • Justere institusjonens arkitektur etter nasjonale føringer og anbefalingene fra fellestjenesten