Skip to main content

Importer API-oppsett fra fil

I stedet for å registrere et API fra bunnen av kan du importere det fra en fil eksportert fra en annen Gravitee-installasjon, eller definert i Open Api Specification (tidligere Swagger).

Importere API

  1. Trykk på pluss-tegnet på siden for APIs for å opprette et nytt API.

    Lag nytt API

  2. Velg "Import".

  3. Her kan du enten importere konfigurasjon fra en fil med "import file", eller fra en link med "Import from link". Velg type og lim inn URL til definisjonen.

  4. Velg hva du vil importere. Som oftest vil du ikke importere Subscriptions, men det er ofte tidsbesparende å importere Plans. Du bør gå gjennom disse før du publiserer API-et og slette de du ikkje trenger.

  5. Klikk på "IMPORT" for å fullføre.

API-definisjoner som er eksportert fra andre Gravitee-installasjoner blir gjerne importert korrekt. Open API/Swagger-filer må som oftest redigeres litt i etterkant.

Det viktigste er å fikse Entrypoint og sjekke at Backend er konfigurert riktig. Velg Proxy i den venstre sidemenyen, og deretter Entrypoints for å endre entrypoint. Ofte er dette /api/v1 eller lignende når man importerer fra Open API-definisjoner, men det er ofte ønskelig med et mer beskrivende navn.

Under Proxy og Endpoints, sjekk at URL-en til backend er riktig. Autentisering mot backend er ofte ikke satt opp. Se veilederen for å Konfigurere backend for dette.