Skip to main content

Notifikasjon

I IntArk bruker vi ordet "notifikasjon" for "tynne meldinger". Dette er eNotifikasjon, som fokuserer på at noe har skjedd.

En "notifikasjon" er en tynn melding som sendes ut av kildesystemet når kildedata endres, og brukes primært i hendelsesbasert provisjonering. Notifikasjonen skal kunne bli mottatt av konsumenter, så de kan vurdere om de skal reagere på endringen. IntArk bruker en meldingskø for å hjelpe kildesystemet med å sikre at notifikasjonen når fram til alle konsumenter, uten at tilbyderen trenger å forholde seg til alle konsumentene.

Produsenter er ansvarlige for å produsere notifikasjoner for endringer i sine autoritative data, som kan fås ut av produsenten sitt API. Se styringsreglene for mer om dette.

Se også