Skip to main content

Unntakshåndtering

Institusjonene bør følge alle anbefalingene frå fellestejenesten for datadeling, og anbefaler at unntak gjøres etter en kost-nytte-vurdering.

Unntak bør gjøres etter en helhetlig kost-nytte-vurdering, og ikke bare for den enkelte tjeneste. For eksempel kan det vere billigere for en tjeneste å ikke betale for å utvikle et godt API, men det blir dyrere for institujonen ved at alle konsumenter må bruke mer tid på tilpasninger.

Kost-nytte-vurderingen må også ta hensyn til lovpålagte krav og føringer. Institusjonen må ha oversikt over hvilken informasjon som flyter mellom IT-tjenester for å oppfylle lovpålagte krav. Personer har også rett til innsyn i all informasjon du har om denne personen i alle dine IT-tjenester.

Institusjonen velger selv i hvor stor grad de ønsker å bruke fellestjenesten, men bør vurdere gevinstene fellestjenesten gir opp mot kostnadene ved å bruke andre verktøy. Sikt ønsker å kjenne til slike vurderiner, for å vite hvordan fellestjenesten kan forbedres for institusjonene.

Unntak må dokumenteres og begrunnes

Fellestjenesten anbefaler at datatilbyder, eller tjenesteier, er ansvarlig for unntak. Disse skal begrunnes og dokumenteres. Sikt må informeres om slike unntak, for å kunne vurdere videre tilpasninger av fellestejenesten.

Typiske unntakssituasjoner

Det vil være situasjoner hvor det ikke synes hensiktsmessig å integrere gjennom integrasjonsarkitekturens komponenter. Eksempler på unntak:

  • Der en systemeier overfører data mellom egne tjenester fordi dette er effektivt eller en ferdig levert integrasjon fra leverandør. Eksempelvis fra fagsystem til datavarehus.

  • Der tjenestene er laget for å hente fra gitte veletablerte katalogtjenester, som LDAP, AD eller Azure, og ikke lar seg mate med data gjennom API.

  • Der systemeier integrerer punkt mot punkt med en tredjepart der overføringer er leverandørtilpasset eller på et spesialisert format. Eksempelsiv AltInn eller Lånekassen.