Skip to main content

Oversikt over den tekniske plattformen

Oversikt over tjenester og tilkoblinger i IntArks tekniske plattform.

Lenker per institusjon

Hver institusjon har sin egen instans av verktøyene, med egen URL. Adressene er like mellom institusjonene, bare med institusjonens forkortelse som forskjell.

InstitusjonAPI managerAPI gatewayMeldingskøSelvbetjening for meldinger
NTNUhttps://api-ntnu.intark.uh-it.nohttps://gw-ntnu.intark.uh-it.noamqps://mq-ntnu.intark.uh-it.nohttps://brom-ntnu.intark.uh-it.no/
Universitetet i Bergenhttps://api-uib.intark.uh-it.nohttps://gw-uib.intark.uh-it.noamqps://mq-uib.intark.uh-it.nohttps://brom-uib.intark.uh-it.no/
Universitetet i Oslohttps://api-uio.intark.uh-it.nohttps://gw-uio.intark.uh-it.noamqps://mq-uio.intark.uh-it.nohttps://brom-uio.intark.uh-it.no/
Universitetet i Tromøhttps://api-uit.intark.uh-it.nohttps://gw-uit.intark.uh-it.noamqps://mq-uit.intark.uh-it.nohttps://brom-uit.intark.uh-it.no/
OsloMethttps://api-oslomet.intark.uh-it.nohttps://gw-oslomet.intark.uh-it.noamqps://mq-oslomet.intark.uh-it.nohttps://brom-oslomet.intark.uh-it.no/
HiMoldehttps://api-himolde.intark.uh-it.nohttps://gw-himolde.intark.uh-it.noamqps://mq-himolde.intark.uh-it.nohttps://brom-himolde.intark.uh-it.no/

Gravitee

 • API-katalog (brukergrensesnittet for å finne API og søke om tilgang) har adressen: https://api-INSTITUSJON.intark.uh-it.no
 • API manager (brukergrensesnittet for å administrere API og tilganger) har adressen: https://api-mgmt-INSTITUSJON.intark.uh-it.no
 • API gateway (der konsumentene henter data fra) har adressen: https://gw-INSTITUSJON.intark.uh-it.no
 • HTTPS er alltid påkrevd
 • Hver institusjon er isolert fra hverandre. Trenger du data fra en annen institusjon må du søke om tilgang i deres API manager, og koble deg til deres API gateway.

Selvbetjeningsportalen for RabbitMQ

 • Brukergrensesnittet har adressen: https://brom-INSTANS.intark.uh-it.no
 • Selvbetjeningsportalen administrerer RabbitMQ for deg. Applikasjoner snakker med RabbitMQ direkte.

RabbitMQ

 • Protokoll: AMQPS (AMQP med kryptering)
 • Port: 5671
 • TLS med SNI er påkrevd
 • Meldingskøene er tilgjengelig på adressen: mq-INSTANS.intark.uh-it.no
 • Brukergrensesnittet har adressen https://mg-mgmt-INSTITUSJON.apps.CLUSTERFARGE.intark.uh-it.no, der CLUSTERFARGE varierer, og kan for eksempel være "green" eller "blue". Instansen bytter cluster ved oppgraderinger. Du anbefales å heller bruke selvbetjeningsportalen.

Annet