Skip to main content

Gravitee

IntArk bruker Gravitee som API manager og API gateway.

Hva er Gravitee?

Gravitee er en open source plattform for å håndtere dine API. Den inneholder brukergrensesnitt som kan brukes av både datatilbydere og konsumenter, og endepunt for integrasjoner. Gravitee var det produktet som var best egnet til å dekke IntArk sine behov for en enklere og bedre datadeling.

Gravitee kan deles i to komponenter: API manager er brukergrensesnittet der institusjonen forvalter API og tilganger til data, mens API gateway håndterer tilgangskontrollen til API. Alle tjenester må hente data via API gateway.

Brukergrensesnittet til Gravitee kan igjen deles i to komponenter:

 • En API-katalog som gir oversikt over alle API-er. Du kan her sette opp applikasjoner som kan abonnere på disse.

 • En administrasjonsside hvor du setter opp og kan overvåke dine API. Du må ha riktige rettigheter i Gravitee for å få tilgang til denne siden.

Gravitee som API manager

Gravitee sin API manager er brukergrensesnittet der du administrerer både dine API og dine tilganger til andres API. Som datatilbyder setter du opp ditt API i Gravitee. Når dette er gjort, blir ditt API publisert i en API-katalog. Som konsument kan du da lete etter API og søke om tilgang til det. Hvis datatilbyder godkjenner din søknad, vil du kunne hente ut dataene.

Noen funksjoner Gravitee sin API manager gir deg:

 • Datatilbydere kan publisere sine API
 • Datatilbydere kan sette opp egne innstillinger for sine API, for eksempel caching
 • Datatilbydere kan behandle søknader om tilgang til sine data
 • Datatilbydere får oversikt over hvem som har tilgang til hvilke av sine data
 • Datatilbydere kan se aktiviteten til sitt API, for eksempel hvem som belaster det mest, og på hvilke tidspunkt
 • Datatilbydere kan avslutte en konsuments tilgang, for eksempel ved misbruk
 • Konsumenter kan se tilgjengelige API i institusjonens API-katalog
 • Konsumenter kan se dokumentasjonen til et API
 • Konsumenter kan søke om tilgang til data i et API
 • Konsumenter kan, etter godkjent tilgang, hente ut en API-nøkkel for å hente ut dataene
 • Konsumenter kan få oversikt over sin aktivitet hos de ulike API-ene, for eksempel på hvilke tidspunkt det ble sendt feilmeldinger

Gravitee som API gateway

Gravitee har egne komponenter som brukes som gateways. Disse styres av hva som er satt opp i API manager, men gateways kjører uavhengig av API manager. All datadeling må gå gjennom Gravitee sin API gateway.

Som oftest brukes samme gateway foran flere API. En API Gateway er rent teknisk en smart HTTP-proxy: Gateway mottar en request, sjekker om du har lov til å kontakte dette API-et og sender requesten videre til riktig API.

Gravitee sin API gateway har også annen funksjonalitet, for eksempel caching. Dette styres av hva du stiller inn i API manager. Selv om Gravitee sin API gateway støtter avanserte omskrivninger av data som overføres, så anbefaler vi at dette styres mest mulig av API-et selv, for å redusere avhengigheten til Gravitee.

En fordel med å bruke en API gateway, er at API-et selv kan overlate en del av tilgangskontrollen til Gravitee. Gravitee gis en bred tilgang til API-et, og så blir det API gateway som autentiserer hver konsument og sjekker at de skal ha tilgang, før gatewayen ber om data fra API-et på vegne av konsumenten.

API gateway har noen begrensninger i sin tilgangskontroll: den kan bare sjekke hva som er satt opp i API manager, og styrer primært etter path i RESTfulle API. Tjenester som trenger mer fingranulert tilgangskontroll må håndtere dette selv, men kan la API gateway håndtere autentiseringen og den mer grovkornete tilgangskontrollen.

Konsepter i Gravitee

Gravitee bruker noen konsepter som er nyttige å forklare:

 • Et API er en datatilbyders tjeneste.
 • En Application er en konsuments tjeneste. Når du søker om tilgang til et API, må du registrere din application som tilgangen knyttes til.
 • En Plan er et sett rettigheter og innstillinger (policies) for et API. For eksempel kan et API ha en plan som bare gir lesetilgang til enkelte data (styrt av path), og en annen plan som også gir skrivetilgang. En plan kan også sette på ekstra headers eller rate-limiting.

Et API kan ha en eller flere planer, og en applikasjon abonnerer på planer. En applikasjon kan abonnere på flere planer, fra ett eller flere API, som er det som styrer hva konsumenten får tilgang til.

Sammenhengen mellom API og planer

Eksempel på bruk av Plans

En datatilbyder kan være Felles Studentsystem. Tjenesteier hos institusjonen registrerer FS som et API, og oppretter noen Plans:

 • Lesetilgang til EVU
 • Lesetilgang til studenter
 • Lesetilgang til undervisning
 • Skrivetilgang til personer

Tjenesteeier for en eksamenstjeneste ser dette, og søker om tilgang til planen som gir lesetilgang til studentene. Tjenesteeier for institusjonens IAM-løsning (IGA) ønsker tilgang til å oppdatere personer i FS, og søker om skrivetilgang til personer.

Hvis en ny tjeneste dukker opp, som trenger andre tilganger enn det som er satt opp, kan API-et utvides med flere planer. Hvis en ekstern leverandør ønsker tilgang til personopplysninger, må tjenesteeier vurdere om lesetilgangen til studenter gir tilgang til for mye data, og kan opprette en ny Plan som bare gir tilgang til akkurat de dataene leverandøren trenger. Det siste er riktignok avhengig av hvor godt API-et er designet.

Mer teknisk om Gravitee

IntArk bruker open source versjonen av Gravitee API management. Vi kjører kun komponenten som heter API management, ikke Access Management eller Alert Engine. Vi leverer versjon 3 av gravitee.

Versjon 3 av Gravitee splitter opp administrasjonen av API-er og konsumenter på to forskjellige adresser. For å abonnere på et API bruker du api-INSTITUSJON.intark.uh-it.no. For å opprette API må du først ha fått riktige rettigheter i din institusjons Gravitee, og deretter gå til api-mgmt-INSTITUSJON.intark.uh-it.no.

Ved hjelp av rolling upgrades vil Gravitee oppgraderes uten nedetid for API gateway. Det betyr at integrasjoner ikke vil merke noe til oppgraderingene, selv om brukergrensesnittet vil kunne trenge noe nedetid.

For redundans kjører vi 2 eller 3 av alle containere som Gravitee bruker.

Gravitee ble valgt som API manager og API gateway i IntArk fordi det er en av få systemer som støtter distribuert tilgangsstyring av API-er, slik at du kan bestemme hvem som skal kunne administrere og hat tilgang til ditt API, og ikke alle hos institusjonen. I tillegg er den open source og har mindre lock in enn andre produkter.

Det er per i dag ikke støtte for å sette opp lokale API gateways. Dette vil kunne komme i fremtiden, etter målbildet i referansearkitekturen som IntArk baserer seg på.

Se også