Skip to main content

Kode som bruker IntArk

Kode for å hjelpe deg i gang med IntArk.

Enkle eksempler

Eksisterende tjenester

Eksisterene IntArk-kompatible tjenester som du kan se koden til og hente inspirasjon fra:

  • Canvas-integrasjon - En hendelsesbasert oppdatering av Canvas basert på notifikasjoner og data fra Felles Studentsystem, SAP og IGA. Denne er i bruk på UiO. Se Designdokument for Canvas-integrasjonen for en overordnet forklaring på hva integrasjonen gjør.

  • TOFH - Motor for å ta imot IntArk-notifikasjoner og reagere på disse. Denne brukes som en sentral komponent i flere mikrotjenester. Koden er skrevet i python. Kode for TOFH i UiB sin gitlab

  • Kalenderdata - Tjeneste som oppdaterer studenters og fagpersoners Exchange-kalendre med studieelementer, basert på notifikasjoner og data fra Felles Studentsystem og TP. Denne er i bruk på UiO og andre institusjoner. Se Designdokument for Kalenderdata for en overordnet forklaring på hva integrasjonen gjør.

Se også