Skip to main content

Defender-integrasjonen til eduCSC

MS Defender er et stadig mer brukt verktøy for å beskytte endepunkt og tjenere i sektoren. eduCSC tilbyr derfor en integrasjon som mater løsningen med fersk etterretning om truslene som vi sporer daglig. Det kommer inn fersk data fra oss hvert 10. minutt.

Integrasjonen kan beskytte virksomheten gjennom at vi legger inn indikatorer på ulike trusler. Merk at effekten likevel er avhengig av hvordan virksomheten din har satt opp Defender, hvilke nettlesere som brukes, plattformer og så videre. Vi anbefaler derfor sterkt å vurdere dokumentasjonen til Microsoft nærmere for hvordan oppsettes bør gjøres for å få effektiv beskyttelse:

 • Blokkering av velkjente IP-er og URL-er: Vi anbefaler alle å gjøre en vurdering her, siden disse er effektive verktøy for å forebygge phishing og enkelte typer malware. For eksempel vil ikke nødvendigvis URL-beskyttelse fungere i andre nettlesere enn Edge uten ytterligere tiltak. Forsinkelen her kan også være opptil 2 timer ut mot endepunkt. Se dokumentasjonen til Microsoft for mer detaljer.

 • Filbasert beskyttelse: Vi gjør i liten grad filbasert sporing i dag, da disse er flyktige og ofte ferskvare. Løsningen vår kan likevel finne på å gjøre det i sammenheng med skadelige epostvedlegg og lignende. Se dokumentasjonen til Microsoft for mer informasjon om bruk og oppsett.

 • Sertifikat: Vi gjør dette for TLS-sertifikatene for en del phishingnettsider, for bredest mulig dekning. Merk at forsinkelsen på disse deteksjonene kan være opptil 3 timer forsinket, avhengig av oppsett. Se Microsoft for ytterligere detaljer.

Oppsett av MS Defender-integrasjon

For å ta i bruk eduCSC sine sperrelister i Microsoft Defender ATP, må du lage en app-registrering hos Microsoft. eduCSC bruker denne til å kople seg til og fortløpende legge inn indikatorer som skal blokkeres eller alarmeres.

I forkant bør du gjøre to vurderinger:

 • Hvordan skal utrulling skje? Vi kan skru av blokkering. Dermed vil ikke brukerne bli forhindret i oppstartsfasen, og evt. falske positive kan lukes ut. Vi tilrår dette alternativet for de aller fleste. Blokkering er enkelt å skru på igjen.
 • Hvor mange indikatorer? Microsoft opererer for tiden med en grense på 15 000 egendefinerte indikatorer totalt i MS Defender. Dette inkluderer våre indikatorer. Å gå over denne grensen kan føre til at synkroniseringen feiler. Det er derfor mulig å sette et tak på hvor mange indikatorer du vil ha. Vi legger inn ferskere indikatorer eller de med høyere alvorlighet først. Det er også enkelt å justere senere.

Slik går du fram:

 • Lag en app-registrering (se Microsoft sin guide). Merk deg «directory (tenant) ID» og «application (client) ID».
 • Via «API permissions», legg til WindowDefenderATP: Ti.ReadWrite («Read and write IOCs belonging to the app»).
  • Merk: Dette er ikke det samme som Ti.ReadWrite.All. Vi anbefaler ikke å bruke denne, siden den gir større tilganger enn eduCSC trenger. Mer konkret kan vi med denne tilgangen både se og endre indikatorer du eller andre leverandører har lagt inn, som nær alltid er unødvendig.
 • Via «Certificates and secrets», lag en client secret. Skriv ned innholdet i hemmeligheten, dvs. «client secret». Husk også at denne må meldes til eduCSC på nytt om hemmeligheten går ut på dato (expiry).

Meld deretter følgende tilbake til eduCSC (via IRT-chat):

 • Directory (tenant) ID
 • Application (client) ID
 • (Client) secret, det vil si hemmeligheten du laget tidligere. Merk at dette er selve verdien og ikke «secret ID». Om du ikke skrev det ned, slett den gamle hemmeligheten og lag en ny. Om hemmeligheten har begrenset varighet, si hvilken dato (dag) den går ut, slik at vi kan varsle nær utgangsdato.
 • Om du vil skru av blokkering i oppstarten (anbefalt).
 • Om aktuelt: Et tak på hvor mange indikatorer vi skal synkronisere.

Synkronisering tar typisk 10 minutter etter det er lagt inn. Du kan stadfeste at data kommer inn ved å besøke sikkerhetsportalen til Microsoft, gå til «Settings», deretter «Endpoints», «Indicators» og til sist «URLs/Domains». Tittelen på reglene til eduCSC starter med «EDUCSC «FEEDNAVN» -».

For å teste på klient, sjekk om domenet ms-atp.dnsbrannmur[.]no lager varsel eller blokkering. Merk at det kan ta noe tid for Microsoft synkroniserer all dataen ut på endepunkt.

Ved mistanke om falske positive, kontakt eduCSC via IRT-chat. Dette gjelder spesielt ved blokkering. Det samme gjelder om du vil gjøre endringer i oppsettet, for eksempel skru på blokkering eller minke antallet indikatorer.