Skip to main content

Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning

Cybersikkerhetssenteret er sektorvist responsmiljø (SRM) for norsk forskning og høyere utdanning. Vi leverer en rekke sikkerhetstjenester, og er samlingspunktet for sikkerhetskompetansen i kunnskapssektoren.