Skip to main content

Nødvendig informasjon før eskalering av lokalnett-relaterte saker til Sikt.

Innledning

Her finner du informasjon om hva som bør være med av informasjon i en sak som er relatert til problemer med lokalnett levert av Sikt.

Les Driftsinstruks for kunder av "Lokalnett fra Sikt - CNaaS" for å se hvordan du kontakter og eskalerer saker til Sikt.

Informasjon som bør være med i en sak

 • Organisasjonsnavn for kunde av CNaaS
 • Tidspunkt for feilen.
  • Dersom dette er sporadisk, oppgi tidspunkt for når feilen fant sted sist. Eventuelt kan flere tidspunkt oppgis.
 • God beskrivelse av problemet
  • Hvordan oppleves problemet? Tregt, ustabilt/blir koblet av nett, får ikke kontakt med enkelte eller flere nettsider, får ikke logget på nettet?
  • Beskriv også eventuelt hvilke nettsider/tjenester som fungerer og ikke fungerer.
 • Brukernavn: Gjelder kun ved tilkobling til eduroam.
 • Brukerens telefonnummer: Gjelder kun ved tilkobling til gjestenett med bruk av SMS.
 • Lokasjon for brukeren
  • Bygg-nummer/-navn
  • Rom-nummer
  • Punktnummer (ved trådbasert tilkobling)
 • MAC-adresse på nettkortet til brukeren. Tips: Se Grunnleggende feilsøking ved problemer i lokalnett for å se hvordan du finner MAC-adressen til brukeren.
 • Informasjon fra grunnleggende feilsøking.

Husk: heller for mye informasjon enn for lite. Dersom Sikt må etterspørre mer informasjon, så vil dette bidra til lengre løsningstid.