Skip to main content

Grunnleggende feilsøking ved problemer i lokalnett

Innledning

Denne artikkelen har som mål å gi hjelp til brukerstøtte når brukere har problemer med tilkobling til eller bruk av lokalnettet. Den inneholder da litt tips og triks slik at brukerstøtte kan isolere problemet og gir viktig grunnlag for feilsøking ved eskalering til Sikt.

Feilsøkingsscript

Vi har utarbeidet en liste over kommandoer som kan kjøres på en klient for å få mer info for feilsøking. Disse kommandoene har vi lagt inn i script-filer som kan lastes ned og kjøres på maskinene. MERK: Kjør dette når maskinen har problemer!! Det er liten vits å kjøre dette når maskinen IKKE har problemer.

Under kan du se en liste over script som kan kjøres på de forskellige operativsystemene.

Windows

Kopier koden nedenfor og legg den i en fil som heter netinfo.cmd. Kjør så denne på maskina som har problemer. Når dette scriptet kjøres så blir det laget en fil netinfo.log som kan vidersendes til CNaaS for dypere feilsøking.

@echo off
netsh wlan show interface > netinfo.log
netsh interface ipv4 show route >> netinfo.log
netsh interface ipv4 show addresses >> netinfo.log
netsh interface ipv6 show route >> netinfo.log
netsh interface ipv6 show neig >> netinfo.log
netsh interface ipv6 show addresses >> netinfo.log
netsh interface ipv6 show dnsservers >> netinfo.log
arp -a >> netinfo.log
nslookup www.vg.no >> netinfo.log
nslookup dns-resolver1.uninett.no >> netinfo.log
ping -4 8.8.8.8 >> netinfo.log
ping -4 158.38.0.1 >> netinfo.log
ping -6 2001:700:0:ff00::1 >> netinfo.log
ping -6 2001:4860:4860::8888 >> netinfo.log

Linux

Coming soon!

Trådbasert tilkobling

Sjekk at brukerpunktet er tilkoblet svitsjen i etasjefordeler/kommunikasjonsrom.

Verifiser at brukerpunktet er tilkoblet i etasjefordeler/kommunikasjonsrom og at patche-kabelen er tilstrekkelig koblet inn i panelet og switchen.

Dersom det ikke er link på nettkortet så...

 • ... kan det være feil på kabelen mellom brukerpunkt og maskin. Bytt kabelen og sjekk igjen.
 • ... nettkortet på brukerens maskin kan være "disablet" i operativsystemet til brukeren. Sjekk at nettkortet er skrudd på i operativsystemet.
 • ... kan det være feil med kablingen. Vurder måling (via elektromontør) av punktet dersom du allerede byttet patchekabel i punkt 1.

Trådløs tilkobling (Wi-Fi)

Tilkobling til eduroam

 • Verifiser at brukeren har brukernavn/passord i lokalt brukerdatabase.
  • Om dette er en eduroam gjestebruker skal spørsmål om brukernavn, passord og oppsett gå direkte fra bruker til egen institusjon.
 • Sjekk at trådløsnettet eduroam er synlig for klienten.
 • Kjør eduroam-oppsett på
 • Sjekk eventuell feilmelding ved oppkobling og gi informasjon om dette ved eskalering.

Tilkobling til gjestenett

 • Sjekk at det trådløse gjestenettet er synlig for klienten.
 • Sjekk eventuell feilmelding ved oppkobling og gi informasjon om dette ved eskalering.

Sjekk kvaliteten på signalet

Kvaliteten på signalet sett fra klienten kan gi en pekepinn på om problemet er basert på signalstyrke og også gi nyttig informasjon ved eventuell eskalering. Dette kan sjekkes på de forskjellige operativsystemene slik:

Windows

Kjør kommandoen netsh wlan show interface. Her får du masse nyttig informasjon, men først og fremst så bør det kikkes på linjen Signal som angi signalstyrken i prosent.

Denne informasjonen bør være med i en eventuell eskalering uavhengig om det er dårlig eller bra signal, siden det gir informasjon om SSID (trådløsnettnavn), MAC-adressen til klienten, kanal/bånd, protokoller med mer.

Mac

HER KOMMER MER SNART!

Linux

På Linux kan man installere wavemon og kjøre dette. Da vil man få masse nyttig informasjon, slik som signalkvalitet og signalstyrke.

Denne informasjonen bør være med i en eventuell eskalering uavhengig om det er dårlig eller bra signal, siden det gir informasjon om SSID (trådløsnettnavn), MAC-adressen til klienten, kanal/bånd, protokoller med mer.

Sjekk om brukeren får IPv4/IPv6-adresse og identifisering av brukerens MAC-adresse.

Windows

Først finn rett nettkort å feilsøke. Dette kan finnes ved å kjøre netsh interface show interface som gir deg en liste over nettkort. Nettkortet du skal feilsøke må ha status Tilkoblet eller Connected. For trådbasert tilkobling heter det ofte noe som starter med Ethernet. Nettkort som heter noe med vEthernet er IKKE de som du skal se på nå.

Kjør kommandoen: ipconfig. Finn så rett innslag basert på nettkort-navnet du fant over. Sjekk deretter følgende:

 • Finnes det en IP-adresse for IPv4?
  • Denne skal IKKE være noe som starter på 169.254.x.x. Dette betyr i prinsippet kortet ikke har IPv4-adresse.
  • Dersom maskinen ikke har IPv4-adresse, så er feilen DHCP-tildeling. Da er dette "problemet" som kan meldes inn ved eskalering.
 • Finnes det en IP-adresse for IPv6?
  • Merk at det ikke er nok at maskinen har en adresse som starter på fe80::. Den skal også ha en fullverdig IPv6-adresse som f.eks starter på 2001:700:
  • Dersom maskinen ikke har IPv6-adresse, så KAN dette være grunnen til problemene dersom IPv6 er skrudd på på dette nettet. Uansett så kan dette meldes inn ved eskalering.

Noter deg også kortets MAC-adresse slik at du har dette til eventuell eskalering. Dette finner du som Fysisk adresse/Physical address i resultatet av kommandoen over.

Mac

HER KOMMER MER SNART!

Linux

Kjør kommandoen: ip a. Da vil IPv4 vises som inet og IPv6 vises som inet6. Finn rett nettkort og sjekk følgende:

 • Finnes det en IP-adresse for IPv4?
  • Dersom maskinen ikke har IPv4-adresse, så er feilen DHCP-tildeling. Da er dette "problemet" som kan meldes inn ved eskalering.
 • Finnes det en IP-adresse for IPv6?
  • Merk at det ikke er nok at maskinen har en adresse som starter på fe80::. Den skal også ha en fullverdig IPv6-adresse som f.eks starter på 2001:700:
  • Dersom maskinen ikke har IPv6-adresse, så KAN dette være grunnen til problemene dersom IPv6 er skrudd på på dette nettet. Uansett så kan dette meldes inn ved eskalering.

Noter deg også kortets MAC-adresse slik at du har dette til eventuell eskalering. Dette finner du som link/ether i resultatet av kommandoen over.

Sjekk nåbarhet til ressurser

Dersom brukeren har IPv4-/IPv6-adresse og er tilkoblet nettet, men det fortsatt er problemer med nettet, så må følgende sjekkes:

Sjekk om det er mulig å kjøre ping mot default gateway.

Windows

IPv4: Kjør kommandoen: route print 0.0.0.0. Finn IP-adressen til default gateway og forsøk en ping mot denne adressen. IPv6: Kjør kommandoen: ping ::1.

Fungerer ikke en eller begge dissee, så bruk dette som informasjon ved eskalering.

Mac

HER KOMMER MER SNART!

Linux

IPv4: Kjør kommandoen: ip route og finn default-rute. Ping denne adressen. IPv6: Kjør kommandoen: ping ::1.

Fungerer ikke en eller begge dissee, så bruk dette som informasjon ved eskalering.

Sjekk om det er mulig å kjøre navneoppslag mot f.eks www.google.com

Windows

Kjør kommandoen nslookup www.google.com. Da skal du få svar med IP-adressen til denne siden. Fungerer ikke dette, så bruk dette som informasjon ved eskalering.

Mac

HER KOMMER MER SNART!

Linux

Kjør kommandoen host www.google.com. Da skal du få svar med IP-adressen til denne siden. Fungerer ikke dette, så bruk dette som informasjon ved eskalering.