Skip to main content

Virksomhetsroller

Basert på tilgjengelig informasjon i kildesystemer. Henholdsvis FS og SAP. Kvaliteten på tildeling av virksomhetsroller i IAM, vil avhenge av datakvalitet i kildesystemene.

Disse virksomhetsrollene må standardiseres på tvers av institusjonene. Etter hvert som flere og flere institusjoner onboardes felles IAM kan det bli gjort justeringer på virksomhetsrollene som en del av standadardiseringsarbeidet.

Virksomhetsrollene må utvikles over tid. Dette er startoppstillingen ved Felles IAM sommeren 2021:

VirksomhetsrolleBeskrivelse
Ansatt
Leder
BDM
Stedfortredende leder
Vitenskapelig ansatt
Administrativt ansatt
Drift/teknisk ansatt
Timelønnet ansatt
Studieadministrativt ansatt
Student
Programstudent
Kursstudent
Privatist
Gjest
Emereti
Gjesteforsker
Konsulent
Kortvarig gjest