Skip to main content

Rapportering

RI Portal inneholder funksjonalitet for å lage, kjøre og se rapporter for å vise hvem som har tilgang til hva. Dette krever rollen «Portal Reporting Admin/Manager». Ved oppretting av rapporter, benyttes en GUI-støttet LDAP-filterkonfigurator for å sette variabler og operatorer.