Skip to main content

Gevinster ved Felles IAM

Understøtte strategiske mål

  • Et felles IAM vil øke sektorens evne til å håndtere ytterligere digitalisering fordi det tilrettelegger for felles tjenester, harmonisering av prosesser og standardisering.
  • Et felles IAM vil legge til rette for samhandling på tvers av institusjoner, studentmobilitet og livslang læring.

Les mer om

Økt sikkerhet

  • Redusert risiko for uautorisert utlevering av informasjon på grunn av bedre håndtering av tilgangsrettigheter. Det vil være lettere å tilbakekalle utdaterte tilgangsrettigheter for utvalgte grupper.
  • Redusert risiko for identitetsforfalskning som følge av deling av kontoer. Med en bedre løsning for identitetshåndtering og brukervennlige metoder for å få tilgang, er det mindre sannsynlig at passord og kontoer deles.

Les mer om

Etterlevelse av lovverk og interne standarder

  • Forbedret revisjonsbevis på grunn av bedre innsikt inn i tilgangsrettigheter, ansvarsfordeling og livssyklus for brukerhåndtering.
  • Sikre oppfyllelse av lovkrav.

Les mer om

Økt operasjonell gevinst

  • Bedre utnyttelse av interne ressurser og reduksjon av feil gjennom automatisering og standardisering av prosesser.
  • Reduksjon av unødvendige lisenskostnader ved å fjerne brukere som ikke lenger skal ha tilgang (ta bort denne, evt utdype nærmere hvor denne kommer fra, hvor stor er den?) - se på denne, obs ikke økonomiske gevinster
  • Økt produktivitet og brukeropplevelse for sluttbrukere gjennom innføring av ytterligere funksjonalitet og økt selvbetjening.

Les mer om