Skip to main content

Ansvar og roller for IAM

Det finnes mange som er involvert utover sluttbrukerne i å støtte opp under JML-prosessene.

RolleAnsvarAutorisasjonsmyndighet
Ledere og stedfortredere i HR-flytenKvalitetssikring av registrerte stillingsforhold.
Oversikt over underordnedes generelle tilganger, særlig de som har utvidede/privilegerte rettigheter
HRAnsvar for organisasjon og personell, herunder at organisasjonsinformasjon er korrekt i kildesystemene. Rutiner for onboarding og offboarding av ansatte og gjester.
StudieadministrasjonenAnsvar for studenter og studier, herunder at studieinformasjon er korrekt i kildesystemene. Rutiner for studentadministrasjon.
IAM Forvaltning (institusjon)Forvalte prosessene for endringer i organisasjonsstrukturer og tilgangsregler, herunder være mottaker av, evaluere, godkjenne og utføre slike bestillinger
InformasjonssikkerhetsansvarligHa oversikt over hvilke tilganger som forvaltes av IAM, særlig alle brukere med privilegerte tilgangerTilslutning til etablerte og foreslåtte tilgangsregler. Godkjenning av tilgangsforespørsler knyttet til sensitiv informasjon og/eller privilegerte tilganger

Varslingsrutiner

TBD (Her bør det inn en kortfattet beskrivelse av change- og incidentsprosessene)