Skip to main content

Brukerdokumentasjon Verktøykasser

Innledning

Dette dokument er myntet på lokalt IKT driftspersonell ved høgskole/universitet som er bruker av verktøykassen. Verktøykassene er som kjent drevet fra Sikt. Driftsinstruks for Sikt Service Center og beredskapsvakt foreligger i tillegg. Se Sikts nettsider for en generell beskrivelse av tjenesten.

For å benytte flere av tjenestene på verktøykassen kreves naturlig nok relevant konfigurasjon av nettutstyret. Vi viser til Uninett fagspesifikasjoner (UFS-er).

Vi minner også om at svitsjene i campusnettet bør (les: ) være på en forsvarlig programvareversjon.

Vedlikeholdsvindu

Tjenesten har fast vedlikeholdsvindu på tirsdager mellom klokken 10:00 og 11:00.

I dette tidsrommet kan det bli utført mindre oppgraderinger og omstart av maskinvaren, hovedsakelig i forbindelse med sikkerhetsoppdateringer, uten at det blir gitt nærmere beskjed i forkant. Det kan forekomme merkbare driftsforstyrrelser.

Sikkerhetsdirektiv for verktøykassene

Sikt har driftsansvar for verktøykassene, se definert sikkerhetsdirektiv for detaljer rundt drift- og sikkerhetsopplegget.

Siden driftsansvaret ligger til Sikt er ryddigste løsning at kun Sikt har root-privilegier på verktøykassene. Vi er naturligvis opptatt av at dere som brukere kan gjøre tilstrekkelig for å rette feil rundt applikasjonene m.m. Dette gjør vi ved å gi dere nødvendige sudo-rettigheter, samt lesetilgang til filer (se Brukertilgang under).

Kontaktpunkt

Brukertilgang til verktøykassen

For å logge inn på verktøykassen med ssh må du ha bruker. Den som er teknisk ansvarlig for verktøykassen i din organisasjon kan bestille brukere ved å sende e-post til kontakt@sikt.no. Nye brukere vil få satt et midlertidig passord av Sikt og bør endre dette ved første gangs innlogging. Merk at det passordet du velger for denne kontoen er det samme som vil brukes dersom du setter opp verktøykassen som radiustjener for nettutstyret ditt.

Alle brukere som er i gruppe netops gis (via sudo) tilgang til å gjøre noen kommandoer som normalt trenger root-tilgang. For å se hvilke sudo-muligheter man har kan man kjøre kommandoen:

sudo -l

Blant kommandoene som kan kjøres via sudo er:

 • nav: Generell kommando for å kontrollere nav

 • service apache2 reload: Relaste konfigurasjon for webtjeneren

 • service nfsen \[start|stop\]: Starte/stoppe NfSen

For å relaste apache webtjeneren kan man feks kjøre kommandoen:

sudo service apache2 reload

tftp

tftp-tjenesten gjør det mulig å skrive og laste konfigurasjon til/fra nettutstyret. tftp-demonen er sikret med en konfigurasjonsfil /tftpboot/tftpd.conf. For å forenkle vedlikehold blir denne filen autogenerert etter følgende kjøreregler.

Når en ny svitsj skal legges til i tftp konfigurasjonen:

 1. Legg til svitsjen i /tftpboot/tftpd.txt Syntaks sees lett i fila:

      "svitsj"      "ipadresse"
  eks: lillehammer-gsw 128.39.3.44
 2. Etter at tftpd.txt er redigert, kjør make (du står på /tftpboot) Vips, så er ny tftp.conf laget.

 3. Du må da opprette den nye filen med touch "svitsj-confg" (eks: touch lillehammer-gsw-confg)

 4. Nå kan du fra svitsjen skrive konfigurasjonen til verktøykasse med write network.

Tilsvarende kan bokser slettes fra tftpd.txt / tftpd.conf.

For å bevare historikk på konfigurasjon benyttes RCS. Opplegget er automatisert ved at en nattlig cronjobb sjekker inn ny versjon av alle filer som er endret. Alle endringer blir rapportert som epost til mottagere angitt via variabelen nocoperators i fila /etc/default/uninett.conf (merk at denne filen er styrt av Sikts Puppet, ta kontakt med kontakt@sikt.no for å få gjort endringer). En varsling om låste RCS-filer (avglemte innsjekkinger) blir også sendt periodisk til samme adresse.

 • I tillegg til konfigurasjoner ligger også aksesslistefiler på /tftpboot. Vedlikehold av disse og arbeid med aksesslister generelt er ikke omtalt her. Se README-fil på /tftpboot for mer info på dette.
 • En siste ting som ligger på /tftpboot er software-imager. Disse kan lastes til svitsjer for oppgradering.

Radius

Det er ingen bruker-konfigurasjon forbundet med radius som trengs å konfigureres på verktøykassene. Dette fordi radius er satt opp til bruke /etc/passwd som sin brukerkilde. Dersom brukerne her har satt passord blir dette benyttet ved radiusautentisering. Dersom bruker på nettutstyret logger seg på med @uninett.no-endelse så er radiustjener på verktøykassen satt opp til å relée forespørsler til radiustjener på trane.uninett.no. Således kan Sikt drift komme inn (dersom ønskelig).

Det som imidlertid konfigureres er /etc/freeradius/clients.conf

Eksempel fra HiL:

client 128.39.109.0/26 {
secret = felles-hemmelighet
shortname = hil-mngmt
}

Det vi angir her at alle svitsjene i området 128.39.109.1-63 tillates å snakke radius med verktøykassen gitt at de er konfigurert med samme felles-hemmelighet. Endringer i /etc/freeradius/clients.conf styres med Puppet og må meldes inn til kontakt@sikt.no.

Syslog

All nettelektronikk bør syslogge til verktøykassen. Syslog er satt opp slik at alle meldinger logget til verktøykassen fra nettverket på facility local6 og local7 blir lagret i disse to filene:

 • /var/log/network.log
 • /var/log/network_nav.log

Sistnevnte fil blir igjen lest og tømt av NAV sin bakgrunnsprosess logengine, som kjører én gang i minuttet. Dataene blir lagt i NAVs syslog-database og er igjen søkbare gjennom NAVs Syslog Analyzer tool.

network.log blir ikke tømt, men komprimert og rotert en gang i døgnet. Dere kan således velge å søke i syslog i tekstmodus, direkte på verktøykassen, eller via NAV.

NAV er omfattende å forklare. Vi viser her til NAVs egen dokumentasjon. Litt starthjelp:

Web brukeradministrasjon

Det er ikke noe dokument som beskriver hvordan du oppretter brukere og hvordan du tilordner brukere til grupper. Helt kort; dette gjør du under verktøyet User and API Administration. Det er rett frem å legge til brukere, men husk at de må tilordnes en eller flere grupper. Merk også at du kan redigere privilegiene til en gruppe. Se f.eks på gruppen ReadAll, her vil du se at denne har et web_access-privilegie som gir tilgang til en del verktøy, men ikke alle. Dette gir deg en ide om hvordan web_access-privilegier kan justeres. Merk at det er mulig å bruke LDAP til brukerautentisering. Du må da gjøre innstillinger i fila /etc/nav/webfront/webfront.conf.

Sett velkomstmelding m.m.

En rekke filer i katalogen /etc/nav/webfront/ kan redigeres for å tilpasse innholdet i forside-widgetene for velkomstmelding og lenker.

Sett mottaker av NAV-adminstrativ epost

All administrativ epost fra NAV sendes til driftspersonell hos Sikt, som konfigurert av Puppet i variabelen ADMIN_MAIL i filen /etc/nav/nav.conf. Dersom du ønsker kopier av denne eposten, ta kontakt med Sikt.

Sett passord til NAVs PostgreSQL-database

Dette er satt for deg. Passordet kan leses fra attributten userpw_nav i filen /etc/nav/db.conf. Merk at du kan aksessere denne databasen ved å bruke dette passordet når du skriver psql nav nav. For dypere feilsøking, eller dypere forståelse av databasen er dette nyttig.

"Seede" databasen:

For at NAV skal overvåke nettverket ditt må den få "seed"-informasjon fra deg. Du bruker verktøyet Seed Database (fra Toolbox) til dette. Les mer om hvordan du legger inn seed-data i NAV og hvordan du organiserer informasjonen i NAVs offisielle dokumentasjon.

Varslingssystemet Alert Profiles

Varslingssystemet er nokså omfattende med mange muligheter. For å forenkle initielt oppsett er det en rekke forhåndsdefinerte filtre og filtergrupper du kan bruke. Les wiki-siden om Alert Profiles for en introduksjon til systemet.

Sjekk status på bakgrunnsprosesser og logger

 • Kommandoen sudo nav status gir status på om NAVs ulike bakgrunnsprosesser og cronjobber er aktive.
 • Innsamlingsmotoren ipdevpoll logger (bl.a.) til /var/log/nav/ipdevpoll.log
 • I samme katalog se tilsvarende log for navtopology.log (topologioppdageren) pping.log (statusmonitoren), servicemon.log (tjenesteovervåkeren), thresholdmon.log (terskelovervåkeren), eventengine.log (hendelsessystemet) og alertengine.log (alarmsystemet).

Feilsøking av mobiltelefon/SMS-utsending

Dersom du har problemer med utsending av SMS fra verktøykassen, kan du gjøre litt førstelinjes feilsøking før du feilmelder situasjonen til kontakt@sikt.no.

 • Dersom mobilen/GSM-enheten er koblet til med en USB, verifisér at mobilen/GSM-enheten er synlig på USB-bussen: lsusb

  Forventet output skal ligne på dette

  Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
  Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
  Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
  Bus 001 Device 003: ID 0fce:d057 Sony Ericsson Mobile Communications AB
  Bus 001 Device 001: ID 0000:0000

  Dersom det er en GSM-enhet tilkoblet med USB-dongle er det donglen, og ikke GSM-enheten som blir identifisert. Se siste linje:

  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
  Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
  Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
  Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
  Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
  Bus 005 Device 002: ID 0a81:0205 Chesen Electronics Corp. PS/2 Keyboard+Mouse Adapter
  Bus 005 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
 • Verifisér at Gammu klarer å gjenkjenne den tilkoblede mobiltelefonen: sudo -u navcron gammu --identify

 • Verifisér at mobiltelefonen har forbindelse med GSM-nettverket: sudo -u navcron gammu --networkinfo

 • Verifisér at Gammu kan sende SMS-meldinger til din telefon: echo "Melding" | sudo -u navcron gammu --sendsms TEXT <tlfnr>

 • Verifisér at NAVs SMS-daemon kan sende SMS-meldinger til din telefon: sudo -u navcron smsd.py -t <tlfnr>

Sette opp NAV/verktøykassen for Radius Accounting-logging

NAV tilbyr brukersporing via accounting-logging fra FreeRADIUS-tjenere. Dette krever en del aktiv inngripen fra din egen side.

Der man har en FreeRADIUS-tjener som autentiserer brukerinnlogginger, må denne konfigureres til å logge accounting-data til NAVs PostgreSQL-database. I tillegg bør man sette opp et Python-program på FreeRADIUS-tjeneren som overvåker error-loggen dens og dytter disse innslagene til samme PostgreSQL-database. Fremgangsmåten er dokumentert på NAV-wikien.

Deretter må Sikt gjøre konfigurasjonsendringer på verktøykassens PostgreSQL-database, slik at denne tillater innlogging fra din FreeRADIUS-tjener. Meld inn følgende detaljer til kontakt@sikt.no:

 • At du ønsker å sende FreeRADIUS accounting-logger til verktøykassen.
 • IP-adressen(e) til din(e) FreeRADIUS-tjener(e).

Sikt vil sørge for at det opprettes en PostgreSQL-bruker for radius accounting, og at denne gis tilgang til de riktige tabellene i NAV fra de gitte IP-adressene. Du vil få et brukernavn og et passord til PostgreSQL-databasen, som skal brukes til å konfigurere FreeRADIUS-tjeneren med.

Integrasjon med Argus

Dersom du ønsker å integrere NAV-installasjonen på din verktøykasse med en Argus-instans, kan limetjenesten for dette enkelt slås på for din verktøykasse ved bestilling til kontakt@sikt.no.

Når limetjenesten nav-argus-glue slås på, vil konfigurasjonsfilen /etc/nav/navargus.yml opprettes og gjøres skrivbar for alle som er medlem av gruppen netops. Event Engine vil automatisk konfigureres til å levere hendelser til limetjenesten. Dokumentasjon for selve limetjenesten fins på https://github.com/Uninett/nav-argus-glue

Når limetjenesten er konfigurert, kan konnektivitet mot din Argus-instans testes ved å utføre følgende kommando:

/opt/venvs/nav/bin/navargus --test-api

Vær oppmerksom på at ved konfigurasjonendringer i navargus.yml bør NAVs Event Engine restartes med kommandoen sudo nav restart eventengine for å sikre at endringene tar effekt umiddelbart.

navargus kan også kjøres manuelt for å ta ut en rapport om hvilke NAV-alarmer og Argus-hendelser som ikke er synkroniserte, eller for å tvinge gjennom en full synkronisering. Se følgende kommando for mer hjelp på dette:

/opt/venvs/nav/bin/navargus --help

Sertifikathåndtering

Webtjeneren på verktøykassen er bare tilgjengelig over HTTPS. Dette krever et tjenersertifikat. Vi bruker i dag Let's Encrypt til å automatisk utstede sertifikater til webtjeneren.

Let's Encrypt krever i utgangspunktet at webtjeneren er tilgjengelig fra sine IP-adressser for å kunne utfordre den til å bevise sin identitet. Disse IP-adressene offentliggjøres ikke, og Let's Encrypt forbeholder seg retten til å endre disse når som helst, uten forvarsel. Webtjeneren på verktøykassen holder de nødvendige URLene åpne for verden, men kan ellers begrense aksess til et valgfritt sett med IP-adresser. Henvend deg til vårt kontaktpunkt dersom du ønsker endringer i restriksjonene.

Netflow/NfSen

Verktøykassene bruker NfSen for å prosessere netflowdata som blir eksportert fra rutere. NfSen er et web-basert grensesnitt til nfdump netflow tools.

Dette grensesnittet er tilgjengelig via NAV sin toolbox.

Nfsen ser ut til å være litt kilen mhp. på å definere nye netflow-eksportører ('sources') etter at systemet er startet , så det er lurt å ha alle disse klart på forhånd, og legge alle inn før systemet startes opp.

Kildene defineres under sources i /etc/nfsen/nfsen.conf.local. Denne filen konfigureres av Puppet; eventuelle endringsønsker må meldes til Sikt.

Mere inngående detaljer angående bruk av nfsen står på nfsen sine hjemmesider.

Generelt om Netflow

 • En flow er definert som et sett av IP pakker som har en del felles felt i pakkehodet.
 • De felt som brukes for å identifisere flows er:
  • Source IP adress
  • Destination IP adress
  • Source port number
  • Destination port number
  • Protocol type
  • Type of service
  • Input interface

Grafene

 • Grafene vil vise trafikk-mønsteret til kildene man eksporterer netflow-data ifra. Default er det satt opp slik at grafene er "stacked". Dvs. at dersom man eksporterer ifra flere kilder (har flere farger på grafene), legges den ene grafen på toppen av den andre. Dette kan man endre ved å trykke på line graphdetails-fanen. Her kan man også endre til logaritmisk skala.
 • Under Graphs-fanen kan man se større grafer for henholdsvis Flows, Packets eller Traffic.
 • Under Details-fanen kan man se detaljer for enten Flows, Packets eller Traffic. Man kan velge en av de andre i de små thumbnailene på høyresiden.
 • Dersom man vil ekskludere en kilde ifra grafene, kan man trykke på krysset under source for hver kilde.

Hvordan grave i detaljene

 • Angi tidsperiode
 • Dette gjør du enten ved å la den stå på Single Timeslot (5 min) under grafen, eller du velger en lengre tidsperiode med å velge Time Window under grafen og drar på pila som er nederst på grafen. Tidspunktet blir avmerket med grønn farge i grafen

List Flows vs. Stat TopN

 • List Flows viser hele flows, og gjør ingen sortering basert på statistikk. Her vil det kun vises de antall flows man har valgt som først stemmer med det utvalget man har valgt. Man kan også aggregere data basert på de valgene man gjør.
 • Stat TopN viser statistisk analyse og sorterer output basert på valgene du gjør.
 • Stat Any IP Address order by bytes vil f.eks gi deg en liste over de som har overført mest data i valgt tidsperiode.

Søk i netflow dataene

 • tcpdump-aktig filter format
 • Eks.:
  • host 158.38.x.y (Filtrerer ut all trafikk til/fra host 158.38.x.y)
  • src host 158.38.w.x and dst host 158.38.y.z (Filtrerer ut all trafikk mellom disse to hostene der trafikken kommer fra 158.38.w.x og sendes til 158.38.y.z, src=source, dst=destination)
  • proto tcp and src host 158.38.x.y (Filtrerer ut all tcp trafikk sendt ifra 158.38.x.y)
  • src host 158.38.w.x or host 158.38.y.z (Filtrerer ut trafikk fra host 158.38.x.y eller all trafikk til/fra host 158.38.y.z)
  • src host 158.38.x.y and src port 22 (Filtrerer ut all trafikk fra host 158.38.x.y der trafikken er sendt ifra port 22(ssh))
  • src port gt 80 and src port lt 123 (Filtrerer ut trafikk sendt ifra portene mellom 80 og 123, gt= greater than, lt=less than)
  • src port 80 and not host 158.38.x.y (Filtrerer ut trafikk sendt ifra port 80 og som ikke er sendt til/fra host 158.38.x.y)
  • src net 158.38.x.0/24 (Filtrerer ut trafikk sendt ifra nettet 158.38.x.0/24)
  • Ett annet triks er å angi hvilke interface man skal plukke ut trafikk ifra. Eks. in if 24, vil kun plukke ut trafikk som kommer inn på interface 24. Hvilket nummer et interface har på et cisco-ruter finner man ut med kommandoen show snmp mib ifmib ifindex. (Husk at netflow kun eksporteres fra trafikk inn på et interface. Trafikk ut på et interface vil ikke bli eksportert, og må følgelig filtreres ut fra det interfacet hvor denne trafikken kommer inn.) Skriver man derfor out if 24 vil dette da bety det samme som, gi meg all trafikk inn på alle interface bortsett fra 24.

Ferdigdefinerte filter man bruker ofte

 • Disse kan lagres som filer i filsystemet under katalogen /var/lib/nfsen/filters
 • Vanlig filtersyntaks brukes i disse filene også.
 • Ferdigdefinerte filtre velges under boksen man skriver inn filtre der det vanligvis står and none

Lage profiler

For søk man gjør ofte og som man vil følge med grafisk over tid kan det være lurt å lage egne profiler som har oversikt over denne trafikken. Dersom man velger Real Profile lager dette egne flow-filer på filsystemet (som også tar plass). Dersom du lager en profil som er langt tilbake i tid, så kan det ta lang tid for nfsen å lage grunnlagsdata for hele perioden. Dersom du lager en Shadow Profile, lager den ikke egne flow-filer på filsystemet, men den bruker bare datagrunnlaget som allerede ligger der. Du vil likevel få tegnet egne grafiske profiler for dataene du vil filtrere ut. Bruk av channels gjør at du kan skreddersy grafene og fargene etter dine behov. Se dokumentasjon på sourceforge for detaljer.

 • Profile står øverst i høyre hjørne.
 • Normalt vises Profile "live"
 • Velg New profile
  • lag en profil som plukker ut all trafikk av en gitt type, basert på filtre du definerer.
  • Navngi denne rapporten.
  • Velg en kilde
  • Basert på hvor mye data som skal prosesseres tar det en hvis tid å prosessere og lage denne profilen
  • Vis profilen etterpå ved å velge denne fra selected profile

Alert

 • I nyeste utgave av nfsen kan man lage terskelbaserte alarmer.
 • Dokumentasjonen på nfsen sine sider sier viser detaljer for hvordan man oppretter alarmer. OBS: Husk å sette/endre filteret for alarmen dersom du ønsker å teste dette. Default står den på 'not any' som ikke vil gi deg noe trafikk!

Feilsøking av nfsen

Dersom du har problemer med nfsen er det ett par ting man kan sjekke foer man melder feil.

 • Går alle nødvendige prosesser? 1 nfsend og 1 nfcapd per kilde(netflow-eksportør) Dersom ikke restart nfsen.
 • Mottar du flows fra kilde? Bruk gjerne tcpdump for å sjekke om du mottar flows. F.eks tcpdump port 2055. Hvilken port du lytter på kan du finne i /etc/nfsen/nfsen.conf.local under sources. Dersom ikke, sjekk ruterconfig og access-lister.

Command line tools

En del kjekke command line tools er installert på verktøykassene. Her følger en liste og kort omtale:

 • ping og traceroute (trenger vel ingen kommentar)

 • snmpwalk (m.fl.) Brukes til å polle utstyr med snmp, kjekt for NAV feilsøking.

  Typisk syntaks:

  snmpwalk -v2c -c <community> <ip> <oid>

  Eks:

  snmpwalk -v2c -c public 10.10.10.1 ifinoctet

  (henter inoctet tellere fra boks 10.10.10.1)

 • nmap Brukes til scanne en host/sjekke om en port/sett av porter er åpne.

Hobbit/Xymon

Se egen side for dokumentasjon av Xymon-integrasjonen på verktøykassen.

Firewall Builder (fwbuilder)

Brukerdokumentasjon for Firewall Builder foreligger på en egen side.