Skip to main content

Xymon-integrasjon på verktøykasser

Innledning

Xymon (tidl. Hobbit) er et tjenesteovervåkningsverktøy som kjører på verktøykassen, og som er integrert med NAV-installasjonen der. Det er kun utstyr som legges inn i kategorien SRV i NAV som blir automatisk overvåket av Xymon. For mer informasjon om Xymon, se Xymons hjemmesider.

Da Hobbit ble omdøpt til Xymon, var det en del begrepsbruk og konfigurasjonsfiler som også endret seg. Dersom du er vant med de gamle filene og begrepene, kan du lese Xymons oppgraderingsnotater.

Tjenester

Det er Xymon og Apache som må kjøre for at tjenesten skal virke.

xymon

  • Daemon:
  • Start/stop: /etc/init.d/xymon {start/stop/restart}
  • Configfiler: /etc/xymon/

apache2

  • Daemon: /usr/sbin/apache2
  • Start/stopp: /etc/init.d/apache2 {start/stop/restart/reload}
  • config: /etc/apache2/sites-enabled/25-nav-secure.conf

Brukerdokumentasjon

Maskiner som overvåkes med Xymon

Hvert kvarter kjører et script på verktøykassen som konfigurerer Xymon til å overvåke alle maskiner fra SRV-kategorien i NAV. Dette gjør at det er bare ett sted for å vedlikeholde listen over servere som skal overvåkes i NAV og Xymon. Når en maskin registreres i NAV, kan den legges inn i opptil flere grupper (device groups). Disse gruppene blir også brukt som grupper i Xymon.

Overvåking av grupper

Man kan sette opp overvåking av bestemte services for hver enkelt gruppe. Man kan f.eks overvåke SMTP for alle servere som ligger i mail-gruppa. Dette gjøres ved å logge på verktøykassen med ssh. Man redigerer filen /etc/nav/navsrv2hobbit.conf. Her er et eksempel på hvordan man kan gjøre det:

[ALL]
services = ssh

[MAIL]
services = smtp

Her ser vi at ssh overvåkes for samtlige maskiner, mens SMTP overvåkes bare for den gruppen av maskiner som befinner seg i gruppen MAIL i NAV. SSH ligger som standardovervåking for samtlige maskiner.

Overvåking av maskiner

Man kan sette opp bestemte overvåkinger for hver enkelt maskin, ved å legge til sine egne konfigurasjonsfiler på verktøykassen, under /etc/xymon/analysis.d/. Verktøykassen overvåker seg selv med Xymon på denne måten, og konfigurasjonen som brukes her kan ses i filen vk.cfg.

Et eksempel på en slik konfigurasjonsfil kan se slik ut:

HOST=testserver.uninett.no
PROC cfenvd 1 1 yellow
PROC cfservd 1 1 red
PROC munin-node 1 -1 red
PROC sshd
PROC ntpd 1 1 yellow
DISK /home 95 98
DISK /var/log 95 98

Her ser vi hvilke bestemte prosesser som er satt opp til overvåking med at det står PROC foran prosessnavnet. Bak hver prosess kan man ha et tall som angir hvor mange prosesser som kan kjøres. På prosessen cfenvd står det først tallet 1, som betyr at det minimum må være én prosess (mincount) ved det navnet og bak tallet står det 1 (maxcount). Dette betyr at det kan kun være én (og bare én) prosess av cfenvd. Hvis ikke dette er oppfylt vil den blir markert som gul i Xymon, i motsetning til cfservd, der det vil bli markert som rødt. Man kan på denne måten angi hvor mange prosesser som skal kjøre. I tillegg kan man bruke verdien -1, som betyr at det kan være uendelig mange prosesser som kjøres.

I tillegg kan man sette opp overvåking av disk-partisjoner. Hvis /home (som i eks. over) fylles opp til 95% vil den bli gul, mens kommer den på 98% vil den flagges rød i Xymon.

Som standard på samtlige servere står det følgende regler (/etc/xymon/analysis.cfg):

DEFAULT
UP 1h
LOAD 5.0 10.0
DISK * 90 95
MEMPHYS 100 101
MEMSWAP 50 80
MEMACT 90 97

Installere xymon-client på klienten

  • Programmet xymon-client må installeres på klienten som skal overvåkes.
  • IP-adressen til verktøykassen må settes i /etc/default/xymon-client, slik at xymon-client vet hvor den skal rapportere.
  • For Windows-maskiner som skal overvåkes må BBWin installeres på klienten.

Varsling

Varsling fra Xymon er integrert med NAVs hendelses- og alarmsystem, og styres gjennom din personlige alarmprofil i NAV. Her viser vi til dokumentasjon om NAV.

Kontaktadresser