Skip to main content

Kontoaktivering

All håndtering av sluttbrukerens passord for personer med norsk personnummer går via Feide Account Claim Portal. Gjennom å klikke på «Reset passord», dirigeres brukeren til ID-porten for to-faktor autentisering, og kan deretter sette nytt passord.

For brukere uten norsk personnummer, må servicedesk kontaktes for nullstilling av passord. Brukeren mottar en link til nullstilling og en engangskode, som sendes som SMS til registrert mobilnummer. Brukeren kan deretter sette nytt passord.

Kontiaktivering (Account Claim) er en tjeneste som leveres sammen med RI, men er en separat del. Alle nye brukere får e-post med link til denne tjenesten. Brukere med norsk fødselsnummer bruker ID-porten til å verifisere sin identitet. Det finnes noen brukere med D-nummer som har mulighet til å benytte ID-porten, men det er trolig langt færre som har denne muligheten enn de som ikke har det, så for å unngå forvirring må alle med D-nummer benytte engangspassord via oppgitt e-postadresse.

Kortvarige gjester benytter seg av kontobekreftelse med eller uten Idporten autentisering.