Skip to main content

Spørsmål og svar

Gjelder IntArk også internt i institusjonen?

IntArk kan brukes både mellom tjenester intern hos en institusjon, mellom institusjoner og med andre utenfor sektoren. Styringsreglene til IntArk fokuserer på datadeling ut av institusjonen, men det er også nyttig å bruke mye av dette internt i institusjonen.

Hver institusjon bestemmer selv i hvor stor grad de skal bruke IntArk internt. Det er likevel en fordel om flest mulig bruker den samme arkitekturen, både fordi det øker muligheten for gjenbruk av tjenester og forenkler samarbeid om tjenester. IntArk brukes allerede internt hos institusjoner.

Må IntArk følges?

Ja, føringene fra IntArk må følges av sektoren. Formålet med IntArk er å gjøre det enklere å dele data, som vil kreve en innsats fra alle parter. Dette kan gjøre det mer kostbart for enkelttjenester, men til nytte for hele sektoren. Merk at unntak fra føringene er tillatt.