Skip to main content

Løs kobling

Et prinsipp om at en integrasjon bør være mest mulig uavhengig av systemet, tjenesten eller leverandøren. En kobling mellom to system er løs hvis det er enkelt å bytte ut det ene systemet, uten at det andre systemet må endres.

Løse koblinger er som oftest ønskelig i en arkitektur, da det gjør det enklere å bytte ut enkeltkomponenter. I praksis er det ofte snakk om grader av løse koblinger - to tjenester kan være mer eller mindre avhengige av hverandre. Du ønsker gjerne koblinger som er minst mulig kostbare å bytte ut eller endre på.

En tett kobling er det omvendte av en løs kobling. For integrasjoner ønsker du som regel ikke tette koblinger, da det gjør det vanskeligere eller mer kostbart å bytte ut systemer. Eksempler på dette kan være to tjenester fra samme leverandør, som bruker en lukket, proprietær integrasjon som gjør at du ikke kan bytte ut en av tjenestene uten å også måtte se på den andre.